KOMPLEXNÁ GDPR AGENDA OD 48 HOD.

Zdarma 1 hod. konzultácia a kontrola web stránky

smernice    konzultácie    audity    školenia    DPO    DPIA   certifikát z ÚOOÚ

GDPR POTREBUJE KAŽDÝ

Dajme si šancu na nezáväzný rozhovor, kde Vám vysvetlíme prečo GDPR agendu určite k svojej práci potrebujete. Zároveň Vám urobíme zadarmo predbežnú analýzu a ak si objednáte vypracovanie aj ostrej GDPR agendy, tak Vám v rámci ceny kvalitne aj zaškolíme.

gdpr_slovakia

 

GDPR agenda, tzv. General Data Protection Regulation, nie je vôbec až taká nová agenda ako to vyznieva v médiach. Ochrana osobných údajov platí v u nás skoro od roku 2001, len teraz sa to moderne volá GDPR. Ak ste teda problematiku ochrany osobných údajov riešili v minulosti, stačí Vám ju už len doladiť podľa nových zásad.

gdpr_slovakia

GDPR je totiž iba nariadenie Európskej únie upravujúce po novom ochranu osobných údajov a na jeho podklade bol schválený aj národný zákon č. 18/2018 Z.z. o Ochrane osobných údajov. Nariadenie a aj slovenský zákon vstúpili do platnosti 25. mája 2018. Úprava nariadenia sa dotkla takmer každého podnikateľského subjektu, či už ide o právnickú alebo fyzickú osobu. A za istých okolností sa týka aj súkromných osôb

GDPR prikazuje subjektom (tzv. Prevádzkovateľom osobných údajov) vytvorenie a/alebo úpravu príslušnej dokumentácie, organizačného, mechanického, elektronického a aj IT zabezpečenia, rovnako ako aj operatívnych procesov a to tak, aby spracúvanie osobných údajov v celej svojej komplexnosti bolo v súlade so zásadami predmetného GDPR aj lokálneho slovenského zákona.

Je našou nemilou povinnosťou Vám pripomenúť, že na rozdiel od minulosti, boli za porušenie povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR zavedené aj likvidačné pokuty až do výšky 20 miliónov EUR. Súlad so zásadami GDPR kontroluje Úrad na ochranu osobných údajov a zároveň má oprávnenie aj tie pokuty udeľovať. Preto túto problematiku netreba podceňovať.

gdpr_slovakia

KTO SME

Takmer 30 ročná prax vo výkonnom manažmente doma aj v zahraničí, mi dovoľuje spolu s kolektívom profesionálov, ponúknuť Vám osobitne hlboký pohľad do Vašej problematiky a pochopiť nielen fakty, ale aj súvislosti medzi nimi.

Zameranie na GDPR, spolu s komplexnými HR procesmi, Vám garantuje nie len vypracovanie profesionálnej GDPR agendy, prípadne HR procesov, ale aj kvalitné zaškolenie

S nami nie ste nikdy sami!

Peter LIPTÁK | Advisor

SLUŽBY GDPR

GDPR agendu by ste nemali mať len hotovú v šuplíku, ale mali by ste jej aj rozumieť. Preto nedovolíme aby ste za GDPR agendu len zaplatili a zároveň jej aj neporozumeli. Vyškolíme Vás tak, aby práca s osobnými údajmi bola pre Vás intuitívna, spontánna a bezpečná. Vyberte si jeden z modulov:

GDPR 1: rýchla analýza

 • Telefonický rozhovor do 1 hod.
 • Výsledok: okamžite
 • Výstup: verbálna informácia

GDPR 2: hlbková analýza

 • Telefonický rozhovor neobmedzene
 • Výsledok: do 48 hod.
 • Výstup: report v digitálnej forme

GDPR 3: školenie

 • Existujúci klient s odovzdanou agendou
 • Telefonicky alebo v priestoroch klienta
 • Konkrétne témy šité na mieru hotovej agendy

GDPR 4: školenie

 • Nový klient bez vyhotovenia GDPR agendy
 • V priestoroch klienta do 20 ľudí
 • Komplexné témy zo všetkého niečo

GDPR 5: oprava GDPR agendy

 • Telefonický rozhovor neobmedzene
 • Výsledok: od 48 hod.
 • Výstup: agenda v digitálnej forme

GDPR 6: nová GDPR agenda

 • Telefonický rozhovor neobmedzene
 • Výsledok: od 48 hod.
 • Výstup: agenda v digitálnej forme

GDPR 7: Data Protection officer

 • Zastupujeme klientov v komunikácií s Úradom na ochranu osobných údajov
 • Vykonávame všetky interné operatívne, procesné a dokumentačné procesy aby mal klient agendu v súlade so zásadami GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o Ochrane osobných údajov

CENNÍK GDPR

 GDPR 1: rýchla analýza

ochrany spracovania osobných údajov
0
Telefonický rozhovor: do 1 hod.
Výsledok: okamžite
Výstup: verbálna informácia

GDPR 2: hlbková analýza

ochrany spracovania osobných údajov

od 200

Telefonický rozhovor: neobmedzene
Výsledok: do 48 hod.
Výstup: report v digitálnej forme

GDPR 3: školenie

ochrany spracovania osobných údajov
0
Existujúci klient s odovzdanou agendou
Telefonicky alebo v priestoroch klienta
Konkrétne témy šité na mieru hotovej agendy

GDPR 4: školenie

ochrany spracovania osobných údajov
700
Nový klient bez vyhotovenia GDPR agendy
V priestoroch klienta do 20 ľudí
Komplexné témy zo všetkého nieč

GDPR 5: oprava GDPR agendy

po inom konzultantovi
od 200
Telefonický rozhovor: neobmedzene
Výsledok: od 48 hod.
Výstup: agenda v digitálnej forme

GDPR 6: nová GDPR agenda

komplexná nová agenda
od 300

Telefonický rozhovor: neobmedzene
Výsledok: od 48 hod.
Výstup: agenda v digitálnej forme

GDPR 7: DATA PROTECTION OFFICER

DPO zastupovanie klientov v komunikácii s Úradom na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) 
100€/1 mes.
Obhajoba dokumentov a procesov pri kontrole ÚOOÚ
Konzultácie bez obmedzení
Priebežné úpravy dokumentov a procesov

BLOG GDPR

#GDPR okienko: domáca úloha na weekend.

gdpr_slovakia

Magistrát mesta BA spustil výberové konania na veľmi zaujímavé a konkrétne pozície. Súčasťou ich podmienok bol aj tento text: „Žiadateľ poskytne čestné vyhlásenie o osobných údajoch vo vzťahu k referujúcim osobám – podpisuje uchádzač. Vyžaduje sa len v prípade, ak uchádzač poskytol referencie iné než v zamestnaneckom pomere s jeho zamestnávateľom (t. j. nie je potrebné doložiť čestné vyhlásenie, ak sú referujúce osoby zamestnané u toho istého zamestnávateľa ako uchádzač) – podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu B tohto oznámenia, …… žiadateľ je povinný poskytnúť súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov …..“

Vie mi niekto z Vás povedať, čo je na tých požiadavkách nesprávne (vo vzťahu k GDPR)?

#GDPR okienko: je právo na výmaz absolútne?​

gdpr_slovakia

Je právo Dotknutej osoby na výmaz absolútne?

Pokiaľ Vám dotknutá osoba (napr. aj zákazník či zamestnanec), doručí žiadosť o absolútny výmaz, musíte tak urobiť? Nie nemusíte a často ani nemôžete. Právo na výmaz nie je absolútnym právom. Je možné ho uplatniť len vtedy, ak:

1. tieto osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli spracovávané.

2. neexistuje určitá právna povinnosť alebo zákon, ktorý výmazu bráni, napr. zákon o archivácií a povinnosť organizácie archivovať dokumenty obsahujúce osobné údaje po určitú, zákonom stanovenú dobu.

#GDPR okienko: osobné údaje a pracovný pohovor

gdpr_slovakia

1. Osobné údaje uchádzačov získané pri výberovom konaní na prezentovanú pozíciu, je MOŽNÉ spracovávať bez súhlasu kandidáta. Po skončení výberového konania však musia byť zničené.

2. V prípade, že zamestnávateľ má záujem si ponechať životopisy niektorých (napr. neúspešných) uchádzačov, ktorí by pre neho boli zaujímaví do budúcna, MUSÍ si od nich zaistiť súhlas.

3. Životopisy s priloženou fotografiou v pasovom formáte je možné chápať aj ako biometrický údaj. Pozor na to, lebo to je už kategória citlivých údajov, preto treba takúto fotku buď VYMAZAŤ alebo získať od kandidáta Súhlas.

4. Osobné údaje môžete získavať aj z verejných zdrojov (napr. soc. siete) a od iných osôb (napr. referencie) bez súhlasu. Druhá vec je či sa to patrí.

5. Informácie nadobudnuté z iných zdrojov musia byť len v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na stanovený účel, v našom prípade na uzatvorenie pracovnej zmluvy. Žiadať ale napr. rodné číslo vopred, ešte počas pohovorov, na základe predzmluvných vzťahov je zakázané. Všetko ostatné je v rozpore s nariadením GDPR, pretože iné verejné informácie by mohli kandidáta pri Vašom rozhodovaní diskriminovať, napr. preto lebo je homosexuál, je slobodná matka alebo bol trestaný a pod. A to je už proti zásadám GDPR.

KONTAKT

Peter LIPTÁK – Advisor

Súmračná 15, 821 01 Bratislava
+421 911 471 333
info@gdpr4you.sk

IČO: 34541543
DIČ: 1024843292

Bankové spojenie:
SK0883605207004206408034

Konzultujte s nami 60 min. zadarmo a nechajte si zadarmo urobiť aj krátky audit Vašej web stránky. Ak na nej objavíme nesúlad so zásadami nariadenia GDPR, tak na 99% bude aj Vaša interná GDPR agenda nesprávna alebo nedostatočná.

Ak sa Vám páči čo robíme, povedzte to iným.
Ak nie, povedzte to nám.

Všetky práva vyhradené © 2019 GDPR4YOU  |  WebKod